Systemy testowe dla wiązek elektrycznych

Nasze rozwiązania inżynieryjne w dziedzinie inżynierii testowej wiązek kablowych zapewniają wszystkie wymagania dotyczące niezawodnego testowania wiązek kablowych lub zespołów kabli w procesie produkcyjnym. Nasze moduły testowe są w stanie wykryć wszystkie możliwe usterki, które mogą wystąpić podczas produkcji wiązki kablowej.

Dotyczy to w szczególności następujących testów:

Oznaczanie zestawu kabli etykietą, symbolem mechanicznym, tłoczeniem na gorąco, rysowaniem oznaczeń lub drukiem laserowym to zintegrowane elementy naszych kompletnych rozwiązań testowych. Nasze tablice montażowe i stoły testowe uwzględniają wszystkie wymagania ergonomiczne naszych klientów. Testery i odpowiednie oprogramowanie umożliwiają łatwą obsługę naszych systemów. Nasze stacje testowe mogą być wyposażone w, na przykład, skanery kodów kreskowych z podłączeniem do drukarki i odpowiednią bazę danych do oceny końcowej (identyfikowalności) Twojej produkcji.

Stoły testowe

Testery

Testowanie modułów

Moduły testowe i adaptery są ważnymi komponentami i działają jako interfejs między testowaną wiązką przewodów, a testerem elektrycznym.

Nasze moduły testowe zapewniają:

Inspekcja optyczna

Kontrola optyczna umożliwia wykrycie obecności, położenia i koloru obiektów za pomocą kamer i urządzeń optycznych jak i czujników .

Ważną cechą tych testów, w przeciwieństwie do testów kontaktowych, jest szybkie dostosowanie i duża elastyczność. Wykrywanie wymaganych parametrów bez potrzeby kosztownych inwestycji sprzętowych, w tym możliwość śledzenia większej liczby parametrów.

Proces montażu - stanowiska do dokręcania i inspekcji

Łańcuch procesowy w produkcji zestawu kabli obejmuje również niektóre etapy montażu, takie jak połączenie śrubowe, wstawienie pokrywy, montaż elementów, bezpieczniki, czujniki, komputer pokładowy itp. Procesy te mogą być również zapewnione przez nasze systemy. Nasze systemy zapewniają pełną elastyczność w dzieleniu procedur testowych i montażowych, a tym samym gwarantują pełny i kompleksowy test obiektu testowego poprzez odpowiednie zaprogramowanie.

Rozwiązania specjalne

Produkcja masowa musi być na bieżąco przygotowywana pod kątem nowych standarów technologicznych. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu mechatroniki i robotyki jesteśmy w stanie zautomatyzować jej proces, ograniczając tym samym koszty pracy.