Testování PCB

Může probíhat v několika fázích. Lze testovat neosazený PCB (bare-board test), částečně nebo úplně osazený PCB bez přítomnosti napájení a zátěže (in-circuit test), případně úplně osazený PCB s připojeným napájením a zátěží (funkční test).