Adapter montażowy

Zapewnia wygodny i prawidłowy montaż zespołów produkcyjnych i podzespołów oraz mocowanie i prawidłowe ustawienie poszczególnych elementów zespołu, kompletność i zgodność z procesem technologicznym.