Montážní adaptér

Slouží k zajištění pohodlné a správné montáži výrobních sestav a podsestav. Zajišťuje upevnění a správné polohování jednotlivých montážních prvků, kompletnost a dodržení technologického postupu.