In-circuit test

Testování částečně nebo úplně osazených PCB, bez přítomnosti napájení a zátěže. Zjišťuje, zda jednotlivé součástky jsou správně osazeny na svých pozicích a správně zapájeny. In-circuit test odhaluje nedostatky v zapájení součástek (nezapájená místa a můstky), dále nepřítomnost součástek, jejich chybnou hodnotu, polaritu atd.