Test bez pokrycia

Testowanie obsadzonych obwodów drukowanych. Określa, czy poszczególne połączenia są otwarte (test otwarty) czy zwarte (test krótki).