Bare-board test

Testování neosazených PCB. Zjišťuje zda jednotlivé spoje nejsou přerušeny (open test), případně mezi sebou zkratovány (short test).